Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Chengdu Rainpoo Technology Co., Ltd.

Partners/Distributors

პარტნიორების დისტრიბუტორები

მაღალტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც კონცენტრირებულია ირიბ ფოტოგრაფიაზე, განაგრძობს ინოვაციებს.

  • წინგუას უნივერსიტეტი

  • ვუჰანის უნივერსიტეტი

  • შანდონგის უნივერსიტეტი

  • სამხრეთ-დასავლეთი ჯიაოტონგის უინვერსი